sloot

Een watergang op plaatsen waar regenwater samenstroomt, zodat het gezamenlijk kan worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen.

Libellen

metaalglanslibel
Somatochlora metallica
Corduliidae: Corduliinae

paardenbijter
Aeshna mixta
Aeshnidae: Aeshninae

platbuik
Libellula depressa
Libellulidae: Libellulinae

smaragdlibel
Cordulia aenea
Corduliidae: Corduliinae

steenrode heidelibel
Sympetrum vulgatum
Libellulidae: Sympetrinae

tengere grasjuffer
Ischnura pumilio
Coenagrionidae: Ischnurainae

variabele waterjuffer
Coenagrion pulchellum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

viervlek
Libellula quadrimaculata
Libellulidae: Libellulinae

vroege glazenmaker
Aeshna isoceles
Aeshnidae: Aeshnidae

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrionidae: Ceonagrioninae

vuurlibel
Crocothemis erythraea
Libellulidae: Sympetrinae

watersnuffel
Enallagma cyathigerum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

zuidelijke glazenmaker
Aeshna affinis
Aeshnidae: Aeshninae

zwarte heidelibel
Sympetrum danae
Libellulidae: Sympetrinae