hoogveen

Bodemsoort ontstaan uit onder water verteerde planten, waarvan de oppervlakte boven het omringende water ligt. De vegetatie is meestal rijk aan veenmossen.

Libellen

watersnuffel
Enallagma cyathigerum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

zwarte heidelibel
Sympetrum danae
Libellulidae: Sympetrinae