Verspreidingskaart

Verspreidingsgegevens

Alle waarnemingen van libellen die u doorgeeft komen in een landelijk bestand.

Gebruik verspreidingsgegevens

Het is belangrijk dat de informatie over de verspreiding van vlinders, libellen en andere dieren en planten in Nederland goed gebruikt wordt. Zo kunnen we voorkomen dat belangrijke leefgebieden worden vernietigd. De Vlinderstichting werkt hiervoor samen met andere organisaties in Het Natuurloket.

Verslagen

Naar aanleiding van de ingekomen waarnemingen wordt jaarlijks een verslag gemaakt. Ga naar waarnemersverslagen voor een overzicht van deze verslagen.

Verspreidingskaartje

Hieronder kunt u van elke libel het verspreidingskaartje opvragen.

Vul een deel van de naam van de libel in en kies daarna de libel uit de lijst die verschijnt. U kunt kiezen voor het kaartje van het afgelopen jaar, maar u kunt ook voor een langere periode kiezen.

Libellen