Nachtvlinders Tellen

Wie doet er mee met Nachtvlinders Tellen?

Wilgengouduil

Gemeenten en burgers willen graag meer biodiversiteit. Belangrijk, want de biodiversiteit in Nederland neemt af en daarmee de kwaliteit van de groene ruimte. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?
Met Nachtvlinders Tellen maakt De Vlinderstichting biodiversiteit concreet: mensen die interesse hebben in insecten worden begeleid bij het kijken en tellen. Tegelijkertijd worden veel gegevens verzameld, waardoor gemeenten een indruk krijgen van hoe het staat met de biodiversiteit binnen hun gebied. Welke soorten worden gezien, en helpt het beheer van het openbare groen om de biodiversiteit op peil te houden?

Het tellen van de nachtvlinders gebeurt met een voor deelnemers beschikbare LedEmmer. Met deze lichtgevende emmer kan elke enthousiaste vrijwilliger nachtvlinders aantrekken en ’s ochtends weer loslaten nadat er foto’s van zijn gemaakt. Omdat er ongeveer 850 macronachtvlindersoorten zijn, zegt deze methode iets over de lokale biodiversiteit.

Zo wordt er gedurende het hele jaar nachtvlinders geteld, bijvoorbeeld de lente-orvlinder, huismoeder, dennenpijlstaart, wilgengouduil en heel veel andere soorten.

De Vlinderstichting zorgt met het project Nachtvlinders Tellen voor instructies, begeleiding, tien werkzame LedEmmers en een jaarlijks verslag over de tellingen. De vrijwilligers worden gevonden via publiciteit en contacten met groene organisaties.

Informatieavonden

Data zijn onder voorbehoud

29 april 2020 - Nachtvlinders Tellen Utrechtse Heuvelrug

Hebt u belangstelling voor informatiemomenten (bijeenkomsten, skype en/of youtube) in Utrechtse Heuvelrug?

Vul het formulier in

6 mei 2020 - Nachtvlinders Tellen Oost Gelre

Hebt u belangstelling voor informatiemomenten (bijeenkomsten, skype en/of youtube) in Oost-Gelre?

Vul het formulier in