glazenmakers Aeshnidae

Herkenning

Glazenmakers behoren tot onze grootste libellen. Ze hebben allemaal een lang, slank achterlijf en grote ogen. De meeste soorten hebben een mozaïektekening van gekleurde vlekjes op het achterlijf. Het borststuk is grotendeels groen of geel, of bruin met gele banden.

Gedrag

Glazenmakers worden meestal vliegend waargenomen. Beide geslachten maken lange jachtvluchten, soms hoog in de lucht. Mannetjes patrouilleren veelvuldig langs en boven het water, waarbij ze snelle uithalen naar andere libellen maken, maar ook regelmatig stil hangen in de lucht. Eitjes worden afgezet in levende of dode planten. Wanneer glazenmakers rusten in de vegetatie doen ze dit hangend, in verticale positie.

Habitat

Glazenmakers komen voor in zeer uiteenlopende watertypen. Een rijke begroeiing van het water is voor de meeste soorten echter belangrijk. Twee soorten zijn sterk gespecialiseerd in het vegetatietype waarin eieren worden afgezet: de noordse glazenmaker (drijvende veenmospakketten) en, nog sterker, de groene glazenmaker (uitsluitend krabbenscheervegetaties). In Nederland komen geen soorten voor die gespecialiseerd zijn in stromend water, in het buitenland echter wel.

Glazenmakers herkennen

Kom je er maar niet uit met die glazenmakers? Kijk eens naar deze herkenningskaart. Dan gaat het vast lukken! Of bekijk dit artikel over het herkennen van glazenmakers.

 

Pdf Herkenningskaart glazenmakers

 

 

Soorten

Soorten

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea

bruine glazenmaker
Aeshna grandis

glassnijder
Brachytron pratense

groene glazenmaker
Aeshna viridis

grote keizerlibel
Anax imperator

noordse glazenmaker
Aeshna subarctica

paardenbijter
Aeshna mixta

venglazenmaker
Aeshna juncea

vroege glazenmaker
Aeshna isoceles

zadellibel
Anax ephippiger

zuidelijke glazenmaker
Aeshna affinis

zuidelijke keizerlibel
Anax parthenope