beek

Natuurlijke waterloop, kleiner dan een rivier.

Libellen

azuurwaterjuffer
Coenagrion puella

bandheidelibel
Sympetrum pedemontanum

beekoeverlibel
Orthetrum coerulescens

beekrombout
Gomphus vulgatissimus

blauwe breedscheenjuffer
Platycnemis pennipes

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea

bosbeekjuffer
Calopteryx virgo

bronslibel
Oxygastra curtisii

bruine glazenmaker
Aeshna grandis

gaffellibel
Ophiogomphus cecilia

gaffelwaterjuffer
Coenagrion scitulum

gewone bronlibel
Cordulegaster boltonii

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum

grote keizerlibel
Anax imperator

grote roodoogjuffer
Erythromma najas

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis

kanaaljuffer
Erythromma lindenii

kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum

kleine tanglibel
Onychogomphus forcipatus

koraaljuffer
Ceriagrion tenellum