hoogveen

Bodemsoort ontstaan uit onder water verteerde planten, waarvan de oppervlakte boven het omringende water ligt. De vegetatie is meestal rijk aan veenmossen.

Libellen

azuurwaterjuffer
Coenagrion puella

dwergjuffer
Nehalennia speciosa

gevlekte glanslibel
Somatochlora flavomaculata

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis

gewone pantserjuffer
Lestes sponsa

hoogveenglanslibel
Somatochlora arctica

kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum

koraaljuffer
Ceriagrion tenellum

lantaarntje
Ischnura elegans

noordse glazenmaker
Aeshna subarctica

noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda

oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia albifrons

smaragdlibel
Cordulia aenea

speerwaterjuffer
Coenagrion hastulatum

tangpantserjuffer
Lestes dryas

tengere pantserjuffer
Lestes virens

venglazenmaker
Aeshna juncea

venwitsnuitlibel
Leucorrhinia dubia

viervlek
Libellula quadrimaculata

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula