bosbeek

Bosbeken zijn beschaduwde, koele, zuurstofrijke beken, die gekenmerkt worden door een natuurlijke morfologie. Een grote variatie in stroomsnelheid is kenmerkend, meestal veroorzaakt door meanders en natuurlijke obstakels in de beek. De beken zijn grotendeels beschaduwd en arm aan waterplanten, maar enkele zonnige plekken met waterplanten zijn eveneens aanwezig. De oevers zijn begroeid met bomen, struiken en ruigtekruiden, die door bijvoorbeeld bosbeekjuffers als zitplaatsen worden benut.

Libellen

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea

bosbeekjuffer
Calopteryx virgo

bronslibel
Oxygastra curtisii

bruine glazenmaker
Aeshna grandis

gaffellibel
Ophiogomphus cecilia

gewone bronlibel
Cordulegaster boltonii

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis

lantaarntje
Ischnura elegans

metaalglanslibel
Somatochlora metallica

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula

weidebeekjuffer
Calopteryx splendens