rivier

Een natuurlijke waterloop en fungeert als het zichtbare afvoersysteem van het overtollige water in een bepaald gebied.

Libellen

azuurwaterjuffer
Coenagrion puella

beekrombout
Gomphus vulgatissimus

blauwe breedscheenjuffer
Platycnemis pennipes

bronslibel
Oxygastra curtisii

gaffellibel
Ophiogomphus cecilia

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum

grote keizerlibel
Anax imperator

grote roodoogjuffer
Erythromma najas

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis

kanaaljuffer
Erythromma lindenii

kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum

kleine tanglibel
Onychogomphus forcipatus

lantaarntje
Ischnura elegans

plasrombout
Gomphus pulchellus

rivierrombout
Gomphus flavipes

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula

watersnuffel
Enallagma cyathigerum

weidebeekjuffer
Calopteryx splendens