berkenhermelijnvlinder Furcula bicuspis

Meer info over deze soort