bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea

Meer info over deze soort