rivieroevers

Oevers van rivieren.

 • ook rivierduinen
 • rivieroevers met (ratel)populier
 • paden langs kanalen of rivieren
 • struwelen langs rivieroevers
 • elzenstruwelen langs oevers
 • oevers van riviermonden
 • met struiken begroeide rivieroevers
 • weelderige rivieroevers
 • rietoevers langs rivieren
 • meidoornstruwelen langs rivieroevers
 • rivieroevers met een dichte begroeiing van hop
 • bossen langs rivieroevers

Vlinders

grijze stipspanner
Idaea aversata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

groenbandspanner
Hydriomena impluviata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

groot-hoefbladboorder
Hydraecia petasitis
NOCTUIDAE: Hadeninae

grote beer
Arctia caja
EREBIDAE: Arctiinae

grote bosbesuil
Eurois occulta
NOCTUIDAE: Noctuinae

grote koperuil
Diachrysia chryson
NOCTUIDAE: Plusiinae

heremietuil
Ipimorpha retusa
NOCTUIDAE: Hadeninae

hopsnuituil
Hypena rostralis
EREBIDAE: Hypeninae

katwilguiltje
Brachylomia viminalis
NOCTUIDAE: Hadeninae

kleine groenuil
Earias clorana
NOLIDAE: Eariadinae

kleine weerschijnvlinder
Apatura ilia
NYMPHALIDAE: Apaturinae

leverkleurige spanner
Euchoeca nebulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

lisdoddeboorder
Nonagria typhae
NOCTUIDAE: Hadeninae

malvabandspanner
Larentia clavaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

meldedwergspanner
Eupithecia simpliciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

moerasbos-uil
Acronicta strigosa
NOCTUIDAE: Acronictinae

moeras-grasuil
Lateroligia ophiogramma
NOCTUIDAE: Hadeninae

moerasplantenboorder
Globia algae
NOCTUIDAE: Hadeninae

moeraswalstrospanner
Orthonama vittata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

moeraszeggeboorder
Sedina buettneri
NOCTUIDAE: Hadeninae