struwelen

Een gesloten, houtige begroeiing met struiken; ook hagen en andere lage groepjes bomen worden gerekend onder struwelen.

 • struwelen met volgroeide eiken
 • wilgenstruwelen
 • elzenstruwelen op heiden 
 • berkenstruwelen op heiden
 • berkenstruwelen
 • braamstruwelen langs graslanden
 • struwelen met (ratel)populier
 • struwelen met eik in bosachtige gebieden
 • struwelen op heiden
 • struwelen op graslanden
 • struwelen met bosrank
 • eikenstruwelen op warme beschutte plaatsen
 • open laag eikenstruweel
 • heggen
 • sleedoornstruwelen
 • struwelen langs natuurlijke waterlopen
 • dichte volgroeide sleedoornstruwelen
 • dichte volgroeide meidoornstruwelen
 • dichte struwelen
 • struwelen op kalkrijke bodem
 • duindoornstruwelen langs de kust
 • struwelen in de directe omgeving van warme (kalk)graslanden

Vlinders

variabele breedvleugeluil
Diarsia mendica
NOCTUIDAE: Noctuinae

variabele herfstuil
Agrochola lychnidis
NOCTUIDAE: Hadeninae

variabele spanner
Hydriomena furcata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

variabele spikkelspanner
Alcis repandata
GEOMETRIDAE: Ennominae

variabele voorjaarsuil
Orthosia incerta
NOCTUIDAE: Hadeninae

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

vierbandspanner
Xanthorhoe ferrugata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

vierkantspikkelspanner
Paradarisa consonaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

vlekstipspanner
Idaea dimidiata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

vliervlinder
Ourapteryx sambucaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

vogelwiekje
Dypterygia scabriuscula
NOCTUIDAE: Hadeninae

voorjaarsboomspanner
Alsophila aescularia
GEOMETRIDAE: Alsophilinae

voorjaarsdwergspanner
Eupithecia abbreviata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

voorjaarsspanner
Apocheima hispidaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

vroege spanner
Biston strataria
GEOMETRIDAE: Ennominae

vroeg visstaartje
Nola confusalis
NOLIDAE: Nolinae

wachtervlinder
Eupsilia transversa
NOCTUIDAE: Hadeninae

wapendrager
Phalera bucephala
NOTODONTIDAE: Phalerinae

wederikdwergspanner
Anticollix sparsata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

wegedoornspanner
Philereme transversata
GEOMETRIDAE: Larentiinae