stedelijke omgeving

Buitenruimte in een grotere plaats waar mensen wonen.

  • stukjes ruige grond in stedelijke omgeving
  • ruige open plekken in stedelijke omgeving
  • verwaarloosde, schaars begroeide grond in stedelijke omgeving
  • stedelijk gebied met aanplant van gewone es
  • verlaten of verwaarloosde stadsterreinen

Vlinders

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

hennepnetelspanner
Perizoma alchemillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

herculesje
Selenia dentaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

hoornbloemdwergspanner
Eupithecia pygmaeata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

kajatehoutspanner
Pelurga comitata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

klaverspanner
Chiasmia clathrata
GEOMETRIDAE: Ennominae

kleine vos
Aglais urticae
NYMPHALIDAE: Nymphalinae

kleine wintervlinder
Operophtera brumata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

klein geaderd witje
Pieris napi
PIERIDAE: Pierinae

lichte korstmosuil
Bryophila domestica
NOCTUIDAE: Bryophilinae

lindepijlstaart
Mimas tiliae
SPHINGIDAE: Smerinthinae

marmerspanner
Ecliptopera silaceata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

meldedwergspanner
Eupithecia simpliciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

oranje bruinbandspanner
Cidaria fulvata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

paardenbloemspanner
Idaea seriata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

peper-en-zoutvlinder
Biston betularia
GEOMETRIDAE: Ennominae

schaapje
Acronicta leporina
NOCTUIDAE: Acronictinae

slawortelboorder
Pharmacis lupulina
HEPIALIDAE: Hepialinae

sneeuwbalwespvlinder
Synanthedon andrenaeformis
SESIIDAE: Sesiinae

taxusspikkelspanner
Peribatodes rhomboidaria
GEOMETRIDAE: Ennominae