graslanden

Gebieden van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt door grassen.

 • open graslanden
 • bloemrijke graslanden
 • extensief beheerde graslanden
 • vochtige graslanden
 • vochtige graslanden met onbeschaduwde wilgenstruwelen
 • warme droge graslanden
 • vochtige graslanden
 • droge graslanden
 • grazige plaatsen langs de kust
 • graslanden met naaldbomen
 • warme droge, voedselarme graslanden
 • open graslanden met een korte vegetatie
 • natte graslanden

Vlinders

zwartstipspanner
Scopula nigropunctata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae