graslanden

Gebieden van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt door grassen.

 • open graslanden
 • bloemrijke graslanden
 • extensief beheerde graslanden
 • vochtige graslanden
 • vochtige graslanden met onbeschaduwde wilgenstruwelen
 • warme droge graslanden
 • vochtige graslanden
 • droge graslanden
 • grazige plaatsen langs de kust
 • graslanden met naaldbomen
 • warme droge, voedselarme graslanden
 • open graslanden met een korte vegetatie
 • natte graslanden

Vlinders

harige winteruil
Dasypolia templi
NOCTUIDAE: Hadeninae

heidedaguil
Heliothis maritima
NOCTUIDAE: Heliothinae

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

hommelvlinder
Hemaris tityus
SPHINGIDAE: Macroglossinae

hoornbloemdwergspanner
Eupithecia pygmaeata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

houtspaander
Axylia putris
NOCTUIDAE: Noctuinae

huisuil
Caradrina clavipalpis
NOCTUIDAE: Hadeninae

icarusblauwtje
Polyommatus icarus
LYCAENIDAE: Lycaeninae

jeneverbesdwergspanner
Eupithecia pusillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

jeneverbesspanner
Thera juniperata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

jota-uil
Autographa jota
NOCTUIDAE: Plusiinae

kaasjeskruiddikkopje
Carcharodus alceae
HESPERIIDAE: Pyrginae

kantstipspanner
Scopula ornata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

klaverspanner
Chiasmia clathrata
GEOMETRIDAE: Ennominae

klein avondrood
Deilephila porcellus
SPHINGIDAE: Macroglossinae

kleine beer
Phragmatobia fuliginosa
EREBIDAE: Arctiinae

kleine groenbandspanner
Colostygia pectinataria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

kleine vuurvlinder
Lycaena phlaeas
LYCAENIDAE: Lycaeninae

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria
GEOMETRIDAE: Geometrinae

klein geaderd witje
Pieris napi
PIERIDAE: Pierinae