Ermelosche Heide

Ermelosche Heide

De Ermelosche heide is een prachtig uitgestrekt heidegebied in een bosrijke omgeving. Op de Ermelosche heide is nog een aantal grafheuvels aanwezig die te herkennen zijn aan de lichte verhogingen in het landschap. Deze grafheuvels zijn al duizenden jaren oud.

De heide wordt nog op traditionele wijze in stand gehouden met schapen. Het is fascinerend om te zien hoe herder en hond samenwerken om de schaapskudde in het gareel te houden. In het gebied is ook een schaapskooi aanwezig met daarbij een bezoekerscentrum met informatie over de schaapskooi en de Ermelosche heide. Op de heide komen verschillende vlindersoorten voor die typerend zijn voor heidevelden. Denk hierbij aan de heivlinder, het heideblauwtje en de bruine vuurvlinder. Over de Ermelosche heide en de omliggende bossen lopen verschillende fiets- en wandelpaden. Wilt u de wandeling of fietstocht nog verder uitbreiden dan kan dit door ook nog een bezoek te brengen aan het Houtdorperveld. Het Houtdorperveld ligt vlakbij de Ermelosche heide en is ook erg vlinderrijk.

 

Zeldzame vlindersoorten

Bruine vuurvlinder. Bruine vuurvlinder.

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en is nu nog te vinden op de Veluwe en in het noordoosten. Hij komt voor in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.

De heivlinder is een soort die voorkomt op de hogere zandgronden. Op sommige van die plekken komt hij veel voor, terwijl hij elders zeldzaam is. Hij is te vinden in de duinen en op de heideterreinen.

Heivlinder. Heivlinder.
Heideblauwtje. Heideblauwtje.

Het heideblauwtje kan lokaal, soms in flinke aantallen, voorkomen. Hij leeft in natte, tot vochtige heiden hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.