Noordsche veld

Het Noordsche veld is een heidegebied in een bosrijke omgeving ten noorden van Assen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De heide wordt in stand gehouden door Schotse Hooglanders en geiten. Het gebied is van historische waarde.

In het heideveld zijn de grafheuvels van vroeger nog duidelijk zichtbaar. Deze grafheuvels zijn al duizenden jaren oud. Aan de rand van het veld bevindt zich een hunebed. Hunebedden werden ongeveer 5000 jaar geleden gebouwd en dienden als graf. Het heidegebied is erg soortenrijk en er zijn veel reptielen te vinden zoals hagedissen en adders. In de zomer kan je vanaf het pad veel vlinders en libellen zien vliegen. De zeldzamere vlindersoorten die hier voorkomen zijn de heivlinder, het heideblauwtje en de bruine vuurvlinder. In de bosranden kom je vooral het bont zandoogje veel tegen.

Zeldzame vlindersoorten

Het heideblauwtje kan plaatselijk soms in flinke aantallen voorkomen. Het is te vinden in natte tot vochtige heiden en hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

De heivlinder is een algemene standvlinder van de hogere zandgronden en komt plaatselijk in Meijendel veel voor. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.

Heivlinder. Heivlinder.
Bruine vuurvlinder Bruine vuurvlinder

De bruine vuurvlinder is uit het westen en uit het zuiden aan het verdwijnen en komt nu nog voor op de Veluwe en in het noordoosten. Hij is daar ter vinden in graslanden, hoogvenen, veenheiden en bermen.