Vlinders zoeken

Vlinders zoeken

In Nederland komen ruim vijftig soorten dagvlinders voor, maar waar moet je die zoeken? In het tijdschrift Vlinders is hier in 2006 aandacht aan besteed. Er is een artikel verschenen over heidegebieden en een artikel over de duinen. In beide artikelen wordt ingegaan op het herkennen van landschapstypen en de daarbij bijhorende vlinders. Dit wordt gedaan met behulp van enkele voorbeelden.