Weerterheide

Weerterheide

De Weerterheide is een onderdeel van het natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen vlakbij Weert. Het gebied wordt gebruikt als militair oefenterrein en bestaat voornamelijk uit naaldbos en kleine stuifzand gebieden.

Over het gebied verspreid zijn ook kleine heideveldjes te vinden en juist op deze veldjes en op de overgangen tussen de heide en bosgebieden zijn veel vlinders te vinden. Op een zonnige dag is de kans groot hier de heivlinder te zien vliegen. In de wat meer gemengde bossen komt de grote weerschijnvlinder nog voor.

 

Zeldzame vlindersoorten

De grote weerschijnvlinder is een zeldzame standvlinder die nog maar weinig voorkomt. Hij geeft de voorkeur aan vochtige loofbossen. Met een beetje geluk kom je hem tegen als je door het natuurgebied wandelt.

Grote weerschijnvlinder. Grote weerschijnvlinder.
Bont dikkopje. Bont dikkopje.

Het bont dikkopje is een zeldzame soort van natte ruigten en graslanden in of nabij bossen. Midden- en Oost-Brabant en het oosten van de achterhoek zijn de plaatsen waar het nog het meest voorkomt.
 

 

De heivlinder komt plaatselijjk veel voor op de hogere zandgronden. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.

Heivlinder. Heivlinder.