West-Terschelling

West-Terschelling

Bij een bezoek aan Terschelling kan je het best een wandeling gaan maken door de duinen van West-Terschelling. Dit duinenlandschap is erg gevarieerd met her en der een vennetje en er zijn ook delen van het gebied bedekt met bos. Door de variatie in landschappen en de natuurlijke overgangen is het gebied rijk aan vlinders.

Terschelling staat vooral bekend als vlinderrijk gebied vanwege het feit dat er verschillende parelmoervlinders voorkomen. Twee van deze parelmoervlinders zijn erg zeldzaam en nog maar weinig in Nederland te vinden. Er zijn verschillende wandel en fietspaden in het gebied aanwezig die je leiden door het prachtige duinlandschap. Het is het mooiste om in de zomer een bezoek aan Terschelling te brengen. Dan staat de aanwezige flora volop in bloei en is de kans om vlinders te zien het grootst. Een bezoek aan dit vlinderrijke gebied is natuurlijk ook erg geschikt voor een combinatie met een dagje strand.

 

Zeldzame vlindersoorten

Duinparelmoervlinder. Duinparelmoervlinder.

De duinparelmoervlinder is in Nederland een zeldzame soort en komt nog maar op enkele plaatsen voor in de duinen, de Waddeneilanden en een populatie op de hoge Veluwe. Je vindt de hem in de duinen van West-Terschelling.

De kleine parelmoervlinder is in de duinen een algemene standvlinder en komt veel voor. Hij geeft de voorkeur aan schrale, droge, warme graslanden en pioniervegetaties.

Kleine parelmoervlinder. Kleine parelmoervlinder.
Zilveren maan. Zilveren maan.

De zilveren maan is erg zeldzaam in Nederland en komt nog maar op enkele plaatsen voor, waaronder de Weerribben. Zijn voorkeur gaat uit naar vochtige, schrale en besloten graslanden bij moerassen.