Het doorgeven van tellingen

Waar en hoe doorgeven?

Via het meetnetportaal kunt u de tellingen invoeren. Hier kunt u stap voor stap alle onderdelen van de telling doorgeven. Ook worden meteen de eerste controles uitgevoerd. Zo kunnen invoer- en overschrijffouten zoveel mogelijk vermeden worden. Bij het invullen van de datum geldt: houd de datum aan van de dag waarop u de lamp aanzet.

Soms zijn vlinders wel gelokt door het licht, maar niet in de val terecht gekomen zoals deze brandvlerkvlinder (Pheosia tremula). Deze worden apart ingevoerd. Soms zijn vlinders wel gelokt door het licht, maar niet in de val terecht gekomen zoals deze brandvlerkvlinder (Pheosia tremula). Deze worden apart ingevoerd.

Wanneer  doorgeven?

Het is het gemakkelijkst om de gegevens meteen na de telling in te voeren. Dat kost per keer relatief weinig tijd, en de gegevens zijn meteen beschikbaar voor tussentijdse analyses en nieuwsberichten. Wacht u tot het eind van het seizoen met invoeren van de gegevens, zorg er dan voor dat u dat voor 15 december doet.

Vlinders buiten de val doorgeven

Vlinders die u buiten de val aantreft, kunnen gewoon op de invoersite voor de meetnetgegevens worden ingevoerd.

Inloggen

Voor het inloggen heeft u een waarnemersnummer en een wachtwoord nodig. Op de Home pagina toetst u registreren in en voert  u het registratieformulier in.  Na opslaan krijgt u een mail op het door u ingevoerde mailadres waarmee u de registratie kan voltooien.

Als het niet lukt

Neem dan contact op met de coördinator van het meetnet.

 

Het verwerken van uw gegevens
Het landelijk meetnet nachtvlinders is een project van De Vlinderstichting in samenwerking met de WVF. We hopen in de toekomst ook voor dit meetnetproject een samenwerking te realiseren met het Centraal Bureau voor de Statistiek zodat het wordt opgenomen in het NEM, het Netwerk Ecologische Monitoring. Alle verzamelde gegevens zullen ook worden opgenomen in het Landelijk Bestand Nachtvlinders genaamd ‘Noctua’ (in beheer bij de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland en De Vlinderstichting). Zij worden zo ook gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld verspreidingskaartjes.

Wat u van De Vlinderstichting kunt verwachten

De coördinator van het meetnet zal jaarlijks een kort verslag publiceren op de website van De Vlinderstichting. Dat zal tevens per e-mail als nieuwsbrief naar alle deelnemers worden gezonden. Daarbuiten zal regelmatig berichtgeving plaatsvinden via nieuwsberichten op deze website en Nature Today

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de coördinator van het meetnet.

Ga verder naar

Meer informatie

In de val gevangen nachtvlinders. Soms komen ook spectaculaire soorten zoals het groot avondrood (Deilephila elpenor) in de val. Soms komen ook spectaculaire soorten zoals het groot avondrood (Deilephila elpenor) in de val.