Hommelcursussen

Interesse hommelcursus voor tellers meetnet dagvlinders

Het is bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen. Om de vinger aan de pols te houden voor deze soortgroep, is in 2018 het meetnet hommels opgericht. Het nieuwe meetnet is een samenwerking tussen EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting en sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande meetnet dagvlinders. Zo zijn de routes op dezelfde manier opgezet en worden de telgegevens via dezelfde website doorgegeven. In 2018 waren er al 182 verschillende hommelroutes en in 2019 272, waarmee de toon is gezet voor een grootschalig meetnet met landelijke dekking. Verder werden tientallen nieuwe tellers tijdens speciale cursusdagen opgeleid om hommels beter te kunnen herkennen, want vooralsnog worden op de meeste routes de hommels alleen op aantal geteld - ook al heel nuttig overigens.

Ook in 2020 gaan we het meetnet hommels veel aandacht geven en verder uitbreiden. Daarom gaan we weer diverse lezingen en cursussen geven. De focus zal dit jaar liggen op de mensen die al een vlinderroute lopen. Zij hebben al een route en kunnen daarom gemakkelijk beginnen met het tellen van hommels, maar kunnen hommels meestal nog niet tot op soort herkennen. Heeft u ook interesse in een hommelcursus en loopt u een vlinderroute? Geef dat dan door op onderstaand formulier in te vullen. In de komende weken inventariseren we op welke plekken in het land veel behoefte is aan een hommelcursus. Op basis daarvan organiseren we in 2020 en 2021 de cursusdagen. Hier kunt u uw kennis vast fijn oppoetsen, onder deze link vindt u de Basisgids hommels.

De handleiding voor het meetnet hommels vindt u hier.

---UPDATE--- natuurlijk worden de cursussen alleen gegeven als dit weer kan in verband met het Corona virus. We houden u op de hoogte en zullen de richtlijnen van de overheid opvolgen. Schrijf u wel in, mocht er een online cursus komen hoort u daar ook van!

Ja, ik wil graag meer informatie over hommelcursussen

Telt u al een vlinderroute en wilt u kijken of u de hommels ook op soort kunt tellen? Geef hier uw interesse aan en we nemen contact met u op.