Grebbedijk

Mede mogelijk gemaakt door: Waterschap Vallei en Veluwe

Dijken beschermen ons land tegen overstroming. Maar een dijk kan ook van grote waarde zijn voor vlinders en bijen. Dit project brengt de relaties tussen erosiebestendigheid en biodiversiteit van dijken in kaart.

In het kader van de Green Deal Infranatuur, waarvan De Vlinderstichting initiatiefnemer is, loopt een pilot op een aantal Gelderse dijken. Daarin onderzoeken we of een erosiebestendige dijk ook goed is voor de biodiversiteit. We kijken daarbij naar de doorworteling van de vegetatie, maar ook naar de vlinders, bijen en andere insecten die op deze vegetatie afkomen. Ons uiteindelijke doel is om een business model te ontwikkelen waarin biodiversiteit op de dijk een duidelijke plaats heeft.

Lees meer over bijen

 

Meer informatie

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen