Bescherming veenbesblauwtje

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen

Het uiterst zeldzame veenbesblauwtje leeft alleen in Noord-Nederland. Het is dringend gewenst dat het bestaande leefgebied wordt beschermd en vergroot.

Via een beschermingsproject voor het veenbesblauwtje proberen we een van de twee laatste populaties van het veenbesblauwtje in Nederland te behouden. Ze bevinden zich in Oost-Groningen en Zuidwest Drenthe. De Vlinderstichting onderzoekt het leefgebied, geeft advies over het beheer en kijkt naar de beste plekkenom het leefgebied uit te breiden.

Meer informatie

Kars  Veling

Projectleider

Kars Veling

Contact opnemen