Rode Lijst Dagvlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van economische zaken en klimaat

De Rode Lijst is een publicatie waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep. Het Ministerie van EZ heeft De Vlinderstichting verzocht de lijst te actualiseren en een basisrapport te schrijven.

Het laatste basisrapport voor de Rode Lijst Dagvlinders is gemaakt in 2006. Het Ministerie van Economische Zaken heeft De Vlinderstichting gevraagd een nieuw basisrapport Rode Lijst Dagvlinders op te stellen. Dit rapport zal worden gebruikt voor de actualisering van de officiële Rode Lijst, zoals die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Rode Lijst is een publicatie waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn bedreigd of zelfs verdwenen en welke niet. De bedreigde soorten vragen extra aandacht van beleid en beheer, zodat hun achteruitgang kan worden gestopt. Het Ministerie van EZ heeft De Vlinderstichting verzocht de lijst van 2006 te actualiseren en een basisrapport te schrijven. Dit basisrapport voor de Rode Lijst is een achtergronddocument, waarin alle informatie die gebruikt is voor het maken van de Rode Lijst wordt weergegeven. Het basisrapport zal worden gebruikt voor het herzien van de door het toenmalige Ministerie van LNV uitgebrachte Rode Lijst Vlinders (volgens door het ministerie gehanteerde criteria) én het actualiseren van de Regional Red List volgens IUCN-criteria. 

Chris van Swaay

Projectleider

Chris van Swaay

Contact opnemen