SNL-monitoring met vrijwilligers

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Gelderland

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is het noodzakelijk in natuurgebieden een ecologische monitoring uit te voeren. Dankzij vrijwilligers zijn dagvlinders en sprinkhanen geïnventariseerd op de Edese Heide.

Monitoring is van cruciaal belang voor het beschermen van soorten. Met de gegevens die op deze manier worden verzameld, kan snel gesignaleerd worden wanneer een soort achteruit gaat en kunnen we beter onderzoeken wat daarvan de oorzaken zijn. Dat we niet zonder natuurliefhebbers kunnen die monitoringsroutes lopen, hebben de afgelopen 25 jaar wel bewezen. Dankzij het Landelijk Meetprogramma Vlinders krijgen we een steeds beter inzicht krijgen in hoe het met onze vlinders gaat en wat ze nodig hebben om te overleven.

SNL-monitoring vindt plaats voor een groot aantal soortgroepen, waaronder dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Bij deze vorm van monitoring moet het hele natuurgebied eens in de zes jaar geïnventariseerd worden op planten, vogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. De gegevens worden gebruikt om het natuurbeheer te optimaliseren. Voor natuurbeheerders die subsidie krijgen voor het beheer van hun natuurgebieden, is SNL-monitoring verplicht. 

Dankzij vrijwilligers zijn dagvlinders en sprinkhanen geïnventariseerd op de Edese Heide, onder coördinatie van De Vlinderstichting. De gegevens die zijn verzameld, worden nu door Defensie gebruikt in het natuurbeheer. 

Gerdien  Bos-Groenendijk

Projectleider

Gerdien Bos-Groenendijk

Contact opnemen