Vlinders beschermen, hoe doe je dat?

Vlinders verdwijnen

"Vroeger zag je veel meer vlinders." We kunnen ons nu al haast niet meer voorstellen hoeveel dat er moeten zijn geweest. Want het is waar: er waren er veel meer. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor. De Vlinderstichting heeft al verschillende successen geboekt, bijvoorbeeld voor de kleine ijsvogelvlinder, het pimpernelblauwtje en de iepenpage, maar we zijn er nog lang niet. Sinds 2015 laten de vlinders in ons land een heel voorzichtig herstel zien. Hoopgevend, maar ook gering en kwetsbaar.

Tegenwoordig staat meer dan de helft van de vlinders op de Rode Lijst. De afgelopen vijftig jaar zijn er al twintig vlindersoorten uitgestorven. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar moeten en kunnen we iets aan doen! 

Waarom gaat het zo slecht met de vlinders?

Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland. In honderd jaar is er veel veranderd: bloemenweides zijn verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd uit ons landschap. De barrières in Nederland worden voor veel vlinders steeds groter. Ze hebben daardoor steeds meer moeite om plekken met geschikt leefgebied te vinden.

Wat hebben vlinders nodig?

Vlinders volgen voor betere bescherming

Om vlinders te kunnen beschermen, moeten we weten waar vlinders leven en hoe het met ze gaat (nemen ze in aantal toe of af?). Sinds 1990 is er daarom het Landelijk Meetnet Vlinders, in samenwerking met het CBS. Vlindergegevens worden door honderden vrijwilligers systematisch verzameld. Deze gegevens worden geanalyseerd door De Vlinderstichting en opgeslagen in een database die wordt beheerd door De Vlinderstichting en onderdeel is van de Nationale Databank Flora en Fauna.

Meer over het Landelijk Meetnet Vlinders

Kennis delen

Juist door het delen van de kennis die we opdoen dankzij onderzoek, wordt het rendement van onze inspanningen vergroot. Voor verschillende doelgroepen kiest De Vlinderstichting passende methoden van kennisoverdracht. Zo voorzien we iedereen die wil meehelpen aan het beschermen van vlinders van de juiste informatie, en wordt het ‘vlindereffect’ steeds groter. Van wetenschappelijk onderzoek tot kleuterlespakketten, en alles daartussen.

Meer over onze projecten

Aan de slag

Als we eenmaal weten wat de oorzaken zijn, kunnen we gaan kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. En dan: aan de slag! Maaien, zaaien, planten, snoeien. Met professionals of vrijwilligers, elke dag of eens per jaar: alle beetjes helpen. Zo worden steeds meer plekken omgevormd tot vlinderparadijzen.

Beheer voor vlinders en libellen

Wat wij doen