Bedreigde soorten beschermen

Bedreigde vlinders verdienen extra aandacht

Uniek in Nederland: de grote vuurvlinder (foto: Ab Baas) Uniek in Nederland: de grote vuurvlinder (foto: Ab Baas)

Een flink deel van onze vlindersoorten dreigt op korte of op langere termijn uit ons land te verdwijnen. In samenwerking met terreinbeheerders als Natuurmonumenten en de Landschappen werken wij eraan de leefgebieden van deze soorten te verbeteren en uit te breiden. Met een deel van die soorten gaat het dankzij onze inzet gelukkig beter.

Een van de meest bedreigde vlinders in de grote vuurvlinder. Deze soort is uniek in de wereld: wanneer hij hier verdwijnt is hij wereldwijd uitgestorven. Momenteel zijn er twee populaties in Noordwest Overijssel.

 

Help ook mee en steun De Vlinderstichting