Nieuwsbericht

'Meer varkens, minder boomkikkers'

dinsdag 1 maart 2011

Rob van Westrienen van Soortenbescherming Nederland in de Volkskrant: Op 23 februari liet het kabinet weten de beschermde Natura 2000-status van een aantal natuurgebieden te willen schrappen. Dit om lokale bedrijven meer ruimte te geven voor uitbreiding. Een van die natuurgebieden is het Teeselinkven te Neede (Gelderland). Daar komt de zeldzame boomkikker nog voor, de enige kikker in Nederland die kan klimmen.

Maar staatssecretaris Bleker vindt de uitbreiding van een varkensbedrijf van 4.000 naar 5.000 varkens belangrijker. Terwijl al 20 miljoen varkens worden gehouden door ruim 16.000 bedrijven. Van de boomkikker waren enkele jaren geleden nog maar zo'n 20 populaties over, waarvan de meeste minder dan 100 individuen bevatten. Door een aantal beschermingsmaatregelen gaat het intussen weer ietsje beter met deze soort. Helaas moet de boomkikker, inclusief zijn kwetsbare leefgebied, nu van dit kabinet wijken voor nog meer varkens.

Het Teeselinkven bevat een bijzondere plantensamenstelling waarvoor de aanwijzing van Natura 2000 noodzakelijk is. Ook de hier voorkomende gevlekte witsnuitlibel maakt Europese bescherming noodzakelijk. Europa wil dat de weinige gebieden waar deze natuurwaarden nog voorkomen een Natura 2000-status krijgen. Een eerdere opgave van onze overheid met een veel kortere lijst natuurgebieden accepteerde de Europese Commissie niet. Ook komen in het Teeselinkven zeldzame soorten voor als de medicinale bloedzuiger, de wateraardbei en de boomkikker. Deze kikker komt voor in kleinschalige landschappen, die in Nederland zeldzaam geworden zijn door intensieve agrarische activiteiten, ruilverkavelingen en uitbreidingen van dorpen en steden.

Het kabinet zegt wel dat ze dit type landschappen wil behouden, maar de feiten zijn anders. Zonder bescherming en met uitbreiding van naburige bedreigingen zullen waardevolle kleine natuurgebieden hun kenmerkende soorten verder verliezen. Met dit voornemen heeft het kabinet opnieuw bewezen geen hart te hebben voor natuur.