Wat wij doen

Beschermen

Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Over onze rol

Projecten

De Vlinderstichting voert jaarlijks veel verschillende projecten uit. Deze hebben altijd als doel om vlinders en libellen de beste overlevingskansen te geven.

Bekijk alle projecten

Kennis verzamelen

Kennis is de basis van bescherming. Door de kennis die we hebben opgebouwd, zijn al vele successen geboekt. Zo hebben we dankzij specifieke maatregelen de grote vuurvlinder voor uitsterven behoed. Maar van sommige vlinders en libellen weten we nog steeds onvoldoende. Het verzamelen en delen van kennis is daarom essentieel.

Over Landelijke Meetnetten

Beheer

Het aanpakken van directe bedreigingen zoals bestrijdingsmiddelen en vernietiging van leefgebied is een kerntaak van De Vlinderstichting. Het is minstens zo belangrijk om de oorzaken van deze bedreigingen in kaart te brengen en te adviseren over beheer. 

Meer lezen over beheer

Quicklinks