Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan informatie niet correct en/of incompleet zijn. De Vlinderstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Tevens behoudt De Vlinderstichting zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in de informatie op de website aan te brengen.