Nieuwsbericht

'Sluizen Haringvliet moeten echt open'

donderdag 2 juni 2011

Om trekvissen als zalm, zeeforel en aal vanuit zee stroomopwaarts de rivieren op te kunnen laten zwemmen moeten de schuiven in het Haringvliet toch echt op een kier worden gezet. Dat blijkt uit juridisch onderzoek dat de fractie van D66 heeft laten verrichten door een advocatenkantoor.

Sluizen verplicht open
Nederland is jaren geleden internationale verplichtingen aangegaan met als kern dat de Haringvlietsluizen op een kier moeten staan. Hierdoor wordt vismigratie bevorderd en daardoor kunnen vissen de Rijn omhoog zwemmen. Op basis van dat besluit investeerden landen stroomopwaarts al tientallen miljoenen euro's in zogenoemde vistrappen en natuurlijke oevers.

Nederland heeft de sluizen echter nog steeds nog steeds niet op een kier gezet; in het regeerakkoord is zelfs afgesproken het zogenoemde Kierbesluit helemaal in te trekken.

Lees het bericht op NU.nl>>

In april riep de Eerste Kamer het kabinet op het Kierbesluit integraal uit te gaan voeren. De Eerste Kamerleden vinden dat Nederland met het Kierbesluit in het verleden langjarige internationale afspraken heeft gemaakt, die niet zomaar kunnen worden teruggedraaid. Lees het nieuwsbericht van april>>