Nieuwsbericht

2008 slechtste dagvlinderjaar

zaterdag 21 februari 2009

Uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt wat de vlinderaars al vermoedden: 2008 was het slechtste dagvlinderjaar sinds de start van het onderzoek in 1990.

Nooit werden er in een jaar zo weinig dagvlinders geteld. Op meer dan 800 plaatsen in Nederland worden door vrijwillige veldmedewerkers de vlinders op een vaste route geteld. Deze tellingen vinden alleen plaats bij goede weersomstandigheden en gebeuren wekelijks van begin april tot en met eind september. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de tellingen uit 2008 en wat de meeste tellers al hadden gemerkt: het was het slechtste jaar ooit. Vanaf 1990 werden per route gemiddeld 674 vlinders per jaar geteld, in 2008 waren dat er maar 479. Vergeleken met de topjaren 1995 (1022) en 2003 (814) is dit helemaal erg weinig. Niet alleen zeldzaamheden als de zilveren maan hebben het moeilijk, maar ook veel ‘gewone’ soorten gaan achteruit.