Nieuwsbericht

2015: een slecht jaar voor vlinders

maandag 4 januari 2016

2015 was een slecht jaar voor vlinders, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landelijk Meetnet Vlinders van De Vlinderstichting. Veel soorten deden het duidelijk minder dan in 2014. Maar er waren ook een aantal lichtpuntjes.

Het jaar 2015 (rode lijn) leek een heel normaal vlinderjaar te worden, want tot juni (week 23) waren er zeker niet veel minder vlinders dan normaal. Maar daarna lag het aantal getelde vlinders steeds onder het langjarige gemiddelde (blauwe lijn).

De top vijf

De voorlopige top vijf van 2015:

1. Bruin zandoogje (46.516 ex.)
2. Klein koolwitje (18.978 ex.)
3. Klein geaderd witje (15.873 ex.)
4. Koevinkje (12.945 ex.)
5. Icarusblauwtje (10.568 ex.)

Bekijk het volledige overzicht

Zoals elk jaar is het bruin zandoogje de meest waargenomen vlinder op de routes. De aantallen zijn altijd erg hoog omdat bruin zandoogjes in grote groepen bij elkaar leven. Ze komen echter niet op alle routes voor. Het klein koolwitje komt wel op veel meer plaatsen voor, maar omdat deze nooit in grote groepen bij elkaar zit, zijn van deze soort niet eens 20.000 vlinders genoteerd.

Al de genoemde soorten uit de top vijf zijn in 2015 minder gezien dan in het goede vlinderjaar 2014.

Vooruit of achteruit?

Behalve de 5 vlinders uit de top vijf, gingen nog 14 andere soorten ook achteruit. Tien vlindersoorten waren stabiel vergeleken met het jaar ervoor. Er gingen zes soorten vooruit: spiegeldikkopje, kommavlinder, grote parelmoervlinder, heideblauwtje, geelsprietdikkopje en boomblauwtje. Verheugend is wel dat er bij die zes winnaars een aantal erg zeldzame en bedreigde soorten zit.

Citroenvlinder gaat vooruit!

De citroenvlinder werd sinds 1990 steeds minder gezien. Maar sinds 2010 lijkt er een ommekeer te zijn geweest en gaat de citroenvlinder weer vooruit. De aantallen op de routes nemen toe en we zien ook dat deze opvallende gele vlinder op allerlei nieuwe plekken wordt gezien.
In vergelijking met 2014 zijn de aantallen stabiel en lijkt erop dat het met de citroenvlinder weer helemaal terug is!

Bekijk het volledige overzicht

Definitieve resultaten

Samen met het CBS publiceert De Vlinderstichting binnenkort de definitieve resultaten van het Meetnet. Dan kan ook een goede vergelijking gemaakt worden met andere jaren.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

2015 CBS Citroenvlinder MeetnetVlinders