Nieuwsbericht

78% Nederlanders tegen deze bezuinigingen op natuur

donderdag 10 februari 2011

Uit een onafhankelijk opinieonderzoek onder 955 personen, uitgevoerd in opdracht van De12Landschappen door Synovate, blijkt dat slechts 22% van de bevolking het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op natuur. Niet alleen de achterban van de oppositie is het oneens met de bezuinigingen; ook bij de achterban van het CDA is het verzet tegen de bezuinigingen groter dan de steun. Bi