Nieuwsbericht

Vlinderstichting en Vogelbescherming werken samen aan rijke weides

donderdag 16 oktober 2014

Onlangs is De Vlinderstichting de samenwerking aangegaan met Vogelbescherming Nederland in hun campagne Red de rijke weide. Het doel van de campagne is om in ons land 200.000 hectare bloemrijk grasland te hebben in 2020. De Vlinderstichting gaat zich vanuit vlinderperspectief inzetten voor rijke weides.

Boerenlandvlinders onder druk
Bloemrijke graslanden zijn voor veel vlindersoorten van groot belang: ze halen er nectar uit en kunnen daardoor succesvol voortplanten. Maar zoals we in de Vlinderstand 2013 al berichtten, gaan boerenlandvlinders zwaar achteruit. Soorten als argusvlinder, hooibeestje en zwartsprietdikkopje staan onder druk. Het is hoog tijd om het tij te keren.

Tijd voor actie!
Daarom zet De Vlinderstichting zich de komende tijd hard in voor het behoud van vlinders op het boerenland. Dat doen we bijvoorbeeld door bij provincies aandacht te vragen voor vlinders en libellen in het agrarisch natuurbeheer. Samen met enkele waterschappen verkennen we de mogelijkheden om de biodiversiteit in de sloot en slootkant te bevorderen. Libellen en vlinders zijn daarbij belangrijke indicatoren. Ook starten we enkele pilots waarin onderzoek en bescherming van boerenlandvlinders samen opgaan.

Teken de petitie!

Samen met Vogelbescherming zetten we ons in voor het behoud en het creëren van bloemrijke weides in ons landschap. Deze weides zijn het thuis voor veel soorten weidevogels, vlinders en bijen. In 2020 willen we 200.000 hectare rijke weides in ons land. Daar kunnen populaties van weidevogels en insecten duurzaam overleven en in stand blijven. Over de samenwerking tussen De Vlinderstichting en Vogelbescherming is recent eenblogbericht verschenen op de website van de campagne.
Om politieke druk uit te oefenen voor de noodzaak van 200.000 hectare rijke weide, is er een petitie gestart. Deze is al door bijna 90.000 mensen ondertekend. U kunt nog tot volgende week uw steun geven door de petitie te ondertekenen. Daarna wordt deze overhandigd aan staatssecretaris Dijksma. Teken nu de petitie en steun zo onze inzet voor rijke weides!

RedDeRijkeWeide