Nieuwsbericht

Veel bruin blauwtjes in september?

woensdag 6 september 2017

Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Zo zijn er al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje en ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.

Bruin blauwtje heeft een duidelijk geblokte franje (foto: Kars Veling)

Het bruin blauwtje is een vrij schaarse standvlinder die voorkomt in de duinen en in bermen en opspuitterreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Ook langs de grote rivieren is het bruin blauwtje op veel plaatsen aanwezig. De soort staat op de Rode Lijst in de categorie gevoelig. De soort lijkt het in de duinen vrij slecht te doen, maar we zien wel steeds meer meldingen uit het binnenland. Het is een soort van wat schralere graslanden waar de waardplanten van de rups, reigersbek en ooievaarsbek voorkomen. Het bruin blauwtje kent twee generaties per jaar die vliegen rond mei en augustus. Vaak is er nog wel een derde generatie, maar die is partieel en veel kleiner dan de eerste twee generaties. Dit jaar lijkt het anders, want er worden nu al veel bruin blauwtjes gemeld op de invoerportalen en ook in de routes van het Landelijke Meetnet Vlinders zien we al een nieuwe piek.

Bruin blauwtjes zijn de komende weken nog te zien (foto: Kars Veling)

De forse uitbreiding van de binnenlandse populatie is zeer opvallend. Deze vlinders lijken steeds minder kieskeurig en nemen al genoegen met een zandig stukje met een paar zachte ooievaarsbekken als waardplant. Doordat de soort behoorlijk mobiel blijkt, kan hij ook op andere plekken opduiken zoals een zandig bermpje of opspuitterreintje (bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwijk of weg). Ook extensief beheerde parkjes met een hooilandbeheer (vaak op wat armere grond) weet hij te bereiken en zich in ieder geval tijdelijk voort te planten. Naast zachte ooievaarsbek kunnen de rupsen ook prima leven van andere soorten ooievaarsbek en van reigersbek. De klimaatopwarming ondersteunt daarbij vermoedelijk deze warmteminnende vlinder, die we daardoor op steeds meer plekken tegen zullen gaan komen. Let er maar eens op de komende weken.

Bruin blauwtje wordt vaak verward met vrouwtjes van het icarusblauwtje die ook bruin zijn van boven met oranje vlekjes langs de rand. Kijk voor de verschillen op deze herkenningskaart blauwtjes.

BruinBlauwtje klimaat