Nieuwsbericht

Actiebereidheid natuurliefhebbers groot

maandag 29 november 2010

Afgelopen zaterdag werd onder de aanwezigen bij de landelijke SOVON-dag gepeild wie mee zou doen indien er een landelijke actiedag tegen de bezuinigingen op de natuur georganiseerd zou worden. Globaal 70% van de aanwezigen gaf aan dat te willen.

De natuurorganisaties zijn verontwaardigd over de bezuinigingen op natuur en beraden zich op acties. U kunt alvast de petitie van Natuurmonumenten ondertekenen via de website van Natuurmonumenten. Afgelopen weken gingen al ruim 50.000 natuurliefhebbers u voor.