Nieuwsbericht

Afname vlinders is sluipend proces

zaterdag 28 oktober 2017

Trouw publiceerde op zaterdag 28 oktober een ingezonden stuk van onze directeur Titia Wolterbeek, waarin zij wijst op de vaak onzichtbare werking van bestrijdingsmiddelen. Door onze educatieve vlinderkweek hebben wij dit kunnen vaststellen, maar buiten zie je het niet gebeuren. Maar ook stikstof en de algehele schaalvergroting hebben zo’n sluipende werking.

Code rood voor insecten

Eerder deze week riep De Vlinderstichting het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Het is 'Code Rood' voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten (waaronder vlinders) is afgenomen. 

Inmiddels is er een petitie gestart en worden er zoveel mogelijk handtekeningen verzameld.

Onzichtbare effecten

Dat het effect van bestrijdingsmiddelen niet altijd direct zichtbaar is, hebben wij bij De Vlinderstichting aan den lijve ondervonden. Al sinds 1990 heeft De Vlinderstichting namelijk een vlinderkweek voor educatieve doeleinden: via deze educatieve vlinderpakketjes brengt De Vlinderstichting jaarlijks tienduizenden schoolkinderen in aanraking met de natuur. Maar in 2010 wilde het niet vlotten. De rupsen zagen er gezond uit, ze verpopten zich en ook de vlinders leken in orde. Maar de vlinders gingen niet paren en legden geen eitjes. En dan is het snel gedaan met de cyclus.

"Het bleek dat het aan de koolplanten lag die de rupsen aten. Behandeld met fipronil."

Na maanden naarstig zoeken naar de oorzaak bleek dat het aan de koolplanten lag die de rupsen aten: het zaad was behandeld met fipronil. In dit geval niet ingezet tegen luis bij kippen, maar om de wortels van de koolplanten te beschermen tegen wortelvlieg. 

Lees het artikel 'Bestrijdingsmiddelen in de vlinderkweek

Stapeling van invloeden

Dankzij de honderden vrijwilligers die al jaren lang wekelijks de vlinders en libellen tellen op vaste routes weten we gedetailleerd hoe het met een belangrijke groep insecten gaat. Voor vlinders kunnen we zelfs al een betrouwbaar onderscheid maken tussen de achteruitgang in onder andere bos, stad en agrarisch gebied. En duidelijk is dat de afname veruit het grootst is in het agrarisch gebied. Dat is niet vreemd, gezien de stapeling van invloeden van schaalvergroting, stikstof en de vele bestrijdingsmiddelen. Dat is een sluipend proces: 75 procent afname in 27 jaar is gemiddeld zo’n 5 procent per jaar: met de natuurlijke schommelingen in aantallen insecten valt dat niet meteen op. Het nieuwe kabinet presenteert zijn regeerakkoord als het groenste ooit. Nu is het moment om dat waar te maken. We hebben insecten nodig.

 

Teken de petitie

Biodiversiteit CodeRoodVoorNatuur fipronil KoolwitjesInDeKlas kweek Stikstof