Nieuwsbericht

Afscheid Theo Verstrael

donderdag 1 september 2011

31 augustus was de laatste werkdag van Theo Verstrael als directeur van De Vlinderstichting. De receptie ter gelegenheid van zijn afscheid werd druk bezocht door vele relaties in zijn uitgebreide netwerk.

De receptie ter gelegenheid van afscheid van Theo Verstrael werd druk bezocht door vele relaties in zijn uitgebreide netwerk. Uit de toespraken van achtereenvolgens Rob van Westrienen (Soortenbescherming Nederland en VOFF), Jan van Groenendael (Gegevensautoriteit Natuur), Teo Wams (Natuurmonumenten) en Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting) bleek dat Theo een zeer gewaardeerd gesprekspartner is in het werkveld. SOVON mag dus blij zijn met haar nieuwe directeur.

De receptie werd gevolgd door een diner voor de medewerkers en de Raad van Toezicht. Uiteraard ging dit gepaard met de nodige toespraken. Ook hier ontving Theo de nodige complimenten.

Titia Wolterbeek is vanaf vandaag directeur van De Vlinderstichting. Zij was al adjunct-directeur en manager van het team projecten. Titia, veel succes!

TheoVerstrael