Nieuwsbericht

Als er maar zon is zijn er nog vlinders

donderdag 8 oktober 2009

Nu het herfstige weer is begonnen loopt het aantal vlinderwaarnemingen sterk terug. Toch kunnen er, als er zonnige perioden zijn, toch nog ruim vijftien verschillende vlindersoorten worden gezien.

Het vlinderseizoen loopt eind september meestal op zijn eind. Na die tijd vind je nog trekvlinders en de soorten die hier in Nederland als vlinder overwinteren. Toch zijn er de afgelopen dagen nog meer dan vijftien verschillende vlindersoorten gemeld. Het aanhoudende mooie weer in september heeft veel vlinders opgeleverd en die zijn nu nog steeds te zien, als de zon maar schijnt. Vlinders zijn koudbloedige dieren, wat wil zeggen dat ze niet zelf hun temperatuur op de gewenste 30 graden kunnen krijgen. Ze hebben die warmte van buitenaf nodig. De luchttemperatuur in Nederland is niet hoog genoeg om daarvoor te zorgen, maar als de zon schijnt is dat geen probleem meer. De vleugels worden als zonnecollector gebruikt en binnen een minuut in de volle zon kunnen vlinders vliegen.

Op regenachtige dagen met lage temperaturen zul je weinig vlinders tegenkomen, maar tijdens zonnige momenten zijn ze snel weer te zien. Op telmee, landkaartje en waarneming.nl, de digitale invoersites voor waarnemingen zijn, naast de vlinderoverwinteraars dagpauwoog, kleine vos (foto boven), gehakkelde aurelia en citroenvlinder ook veel meldingen binnengekomen van de trekvlinders distelvlinder, atalanta en oranje luzernevlinder. Deze soorten zullen voor een deel nog naar het zuiden trekken en ons land verlaten. Een aantal andere soorten zal zich hier nog voortplanten en daarvan gaan de rupsen of poppen overwinteren. Vooral koolwitjes, kleine vuurvlinder (foto links), bont zandoogje en icarusblauwtje worden nog regelmatig gezien.