Nieuwsbericht

Als je van natuur houdt, kom je nu in actie!

woensdag 27 oktober 2010

Het Nederlandse publiek steunt massaal een oproep van Natuurmonumenten aan het kabinet-Rutte en de Tweede Kamer om door te gaan met de afgesproken plannen om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Binnen 24 uur ondertekenden ruim 20.000 mensen de petitie ‘Als je van natuur houdt’ via internet en SMS.
De Vlinderstichting steunt deze actie en roept iedereen op de petitie te ondertekenen.

Het beleidsterrein Natuur heeft in Nederland een nieuwe koers gekregen met het aantreden van het nieuwe kabinet. Natuur heeft een nieuwe minister gekregen, Maxime Verhagen, maar valt nu samen met landbouw onder de nieuwe staatssecretaris Henk Bleeker. Het nationale natuurbudget wordt nu met ongeveer 40% gekort en wat overblijft zal waarschijnlijk wel voornamelijk ingezet worden voor landbouwhervormingen. Een van de eerste acties van Bleker was de opdracht aan de provincies om het aanleggen van de Ecologische hoofdstructuur onmiddellijk te staken. Een vergelijkbare ervaring op veel kleinere schaal had De Vlinderstichting toen Bleker als gedeputeerde in de provincie Groningen aantrad en natuur in zijn portefeuille kreeg. Al onze projecten in de provincie Groningen werden per direct stopgezet.

Medewerkers van De Vlinderstichting merken bij hun contacten met provincies en Dienst Landelijk Gebied dat er geen ruimte is voor nieuwe projecten en provincies nu ook geen projecten meer willen financieren nu de bijdrage van het Rijk stilvalt. Wij vinden dan ook dat er dringend actie moet worden ondernomen, de natuur doet dit niet zelf! De Vlinderstichting sluit zich dan ook aan bij de petitie die door Natuurmonumenten is gestart. Wilt u ook een stem geven aan de natuur? Onderteken dan de petitie!