Nieuwsbericht

Bleker dreigt met noodwet

woensdag 2 februari 2011

“Ik overweeg een noodwet om de verantwoordelijkheid voor onder andere de EHS per onmiddellijk te centraliseren naar het rijk”, zo liet staatssecretaris Bleker weten in het overleg vorige week met een afvaardiging van de provincies.

Bleker hield in het gesprek vast aan de bezuinigingen op natuur en landschap van meer dan 40% zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Hij wil de wet inrichting landelijk gebied op korte termijn wijzigen om de aangekondigde bezuinigingen te kunnen realiseren. De staatssecretaris gaf zelfs aan een ‘noodwet’ te willen uitvaardigen die de verantwoordelijkheid voor onder andere de EHS per onmiddellijke ingang centraliseert naar het rijk. “En dan ga ik zelf de EHS herijken en afronden.” Ook de bezuinigingen op het beheer van bestaande natuur staan binnen het kabinet en bij de staatssecretaris niet ter discussie. Er bleek weinig geneigdheid tot onderhandelen bij Bleker, die eerst de absolute garantie wil dat hij de bezuinigingen uit het regeerakkoord voor de periode tot 2014 kan realiseren.