Nieuwsbericht

Bomen voor iepenpages

dinsdag 7 april 2009

De iepenpage is een uiterst zeldzame dagvlinder, waarvan alleen in de stad Heerlen een populatie bekend is. Deze is afhankelijk van slechts twee iepen. Deze week zijn er in de buurt van die bomen nieuwe iepen geplant.

In Heerlen heeft de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL op 6 april tien fladderiepen aangeplant voor de in ons land uiterst zeldzame iepenpage. De bomen zijn geplant in de rand van het Aambos. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het leef- en voortplantingsgebied van deze soort. Voor zover bekend komt de vlinder in Nederland uitsluitend nog in Heerlen aan de rand van het Aambos in het dal van de Caumerbeek tot voortplanting. De aanplant van 10 grote fladderiepen is mogelijk met de steun van hypotheekverstrekker Obvion aan de stichting IKL. De gemeente Heerlen verdubbelt het door Obvion gedoneerde bedrag van € 5.000, waardoor dit najaar nog meer iepen geplant kunnen worden. Het gaat om forse iepen die al bloeien, zodat ze onmiddellijk geschikt zijn als voortplantingsboom voor deze zeldzame vlinder. Wethouder Smeets van Heerlen en leden van de directie van Obvion plantten gezamenlijk de eerste iep op nog geen 500 meter van de huidige vliegplaats.

In het dal van de Caumerbeek bij het Aambos, zijn vanaf 2004 jaarlijks enkele dieren gezien in een tweetal, nu nog aanwezige oude iepen. In 2007 vonden deskundigen van De Vlinderstichting in de boomkronen twee eitjes van de vlinder, waardoor het zeker is dat de vlinders zich op deze plek ook echt voortplanten. Door de iepziekte is op veel plaatsen de iep sterk achteruit gegaan. De nu aangeplante fladderiepen hebben minder last van die iepziekte. Als de vlinder zich uitbreidt naar de nieuw aangeplante bomen is het risico minder groot dat de soort verdwijnt als er onverhoopt iets met de twee huidige waardbomen gebeurt.

Fladderiep Heerlen Iepenpage