Nieuwsbericht

Breng trek distelvlinder in kaart

vrijdag 22 mei 2009

Er is de afgelopen dagen een enorme trek geweest van de distelvlinder. Graag zouden we die trek op een goede manier in kaart willen brengen. We krijgen van sommige mensen schattingen door, gebaseerd op tellingen op een stukje, met dan de opmerking: “Dus dat zijn er zeker 5500 geweest”. We zouden graag via telmee of landkaartje graag de echt getelde aantallen horen, met daarbij vermeld van wanneer tot wanneer is geteld en de breedte waarop de telling is gebaseerd. In telmee kun je een strook aangeven waarin je geteld hebt en kun je begin- en eindtijd aangeven (zie voorbeeld).

In Landkaartje kun je in de opmerkingen aangeven hoe breed en wanneer geteld is, bij waarneming.nl kan het in het vak commentaar. We hopen dat we zo een mooi overzicht krijgen. Inmiddels staat de telling al ver boven de 20.000!