Nieuwsbericht

Buxusmot (Glyphodes perspectalis) breidt zich uit

donderdag 10 september 2009

In 2007 werd in de Duitse plaats Weil am Rhein flinke schade aan buxusplanten geconstateerd, veroorzaakt door rupsen van de buxusmot (Glyphodes perspectalis, syn. Palpita perspectalis, Diaphania perspectalis).

Deze mot was tot dat moment alleen bekend in Japan, Korea en China. Vermoedelijk is deze buxusmot rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via import van Buxus of ander materiaal uit Azië. Pas in 2007 en vooral in 2008 is op grote schaal schade door de buxusmot vastgesteld.

Ook in Nederland
Ook in Nederland werd de mot in 2007 en 2008 al op enkele plaatsen gevonden. In het voorjaar van 2009 heeft de Plantenziektenkundige Dienst in Andel en Geertruidenberg geconstateerd dat rupsen de afgelopen koude winter goed hebben overleefd. Nu in augustus op diverse locaties grote schade door deze rupsen is aangetroffen, moeten we constateren dat de buxusmot zich ook in Nederland heeft gevestigd. De verspreiding lijkt zich momenteel nog te beperken tot de Bommelerwaard en omgeving; ervaring uit Duitsland leert dat de soort zich met circa 5 a 6 kilometer per jaar verspreidt.

Meer weten?
Lees de informatie van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Over de buxusmot is op Vlindernet geen informatie te vinden, omdat deze soort behoort tot de zogenoemde microvlinders. Op www.microlepidoptera.nl kunt u wel meer lezen over deze soort.

Ook een buxusmot waargenomen?
Meld het ons via info@vlinderstichting.nl

Buxusmot exoten microvlinder