Nieuwsbericht

Buxusmot in nieuwsbrief exoten

maandag 10 augustus 2015

De nieuwe nieuwsbrief over exoten in Nederland is uit. In dit nummer onder andere aandacht voor de buxusmot. Dit is een micro die pas sinds 2007 in ons land is, maar wel aan een flinke opmars bezig is.

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten. Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Buxusmot exoten