Nieuwsbericht

Citroenvlinders tellen

woensdag 25 juli 2012

Nu de zon staat de branden aan een blauwe hemel vliegen er ineens citroenvlinders rond. Dat zijn we niet meer gewend van de laatste jaren. In het voorjaar vliegen er nog wel eens wat citroenvlinders, maar in de zomer worden er de laatste jaren maar weinig gemeld. Het Landelijk Meetnet Vlinders geeft meer duidelijkheid.

Eigenlijk kan je de citroenvlinder in het hele land tegenkomen. Alleen waren de aantallen de laatste jaren erg laag geworden. De grafiek toont het gemiddelde aantal per telling in de eerste vijf jaren van het meetnet (blauwe lijn, 1990-1994) en de laatste vijf jaren van het meetnet (rode lijn, 2007-2011). De rode lijn ligt veel lager dan de blauwe, ruwweg op de helft. Er worden de laatste jaren dus veel minder citroenvlinders geteld dan vijftien jaar eerder. De groene lijn voor 2012 lijkt mee te doen aan de lage aantallen, tot deze week. Ineens worden overal citroenvlinders gemeld en het aantal schiet deze week al naar een recordhoogte.

Een oorzaak is moeilijk te geven. Er zijn twee mogelijkheden:
- Het vochtige voorjaar heeft tot een betere kwaliteit voedselplanten (sporkehout) geleid;
- Er is een invasie uit het buitenland aan de gang.
 

Gemiddeld aantal citroenvlinders per telling

Eigenlijk hebben we geen idee of dit wel eens is gebeurd of zou kunnen, het is een soort die nu eenmaal overal voorkomt waardoor een trekbeweging niet opvalt. Denk aan de rouwmantelinvasies uit 1995 en 2006: die vielen in de oorsprongslanden helemaal niet op, omdat daar overal rouwmantels zitten, maar toen ze hier kwamen bleek pas dat het een migratiegolf was.
 
En er zijn vast nog meer mogelijkheden. Maar omdat het volgende week weer slecht weer schijnt te gaan worden, raden we u aan er vooral van te genieten. Ga naar buiten en veel plezier met alle vlinders. En geef uw waarnemingen door op Telmee of waarneming.nl.

Doe mee aan de tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus! Kijk op www.vlindermee.nl voor meer informatie
 
 
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.
 
 

Citroenvlinder MeetnetVlinders tellen