Nieuwsbericht

Commissaris van de Koningin: Burgerinitiatief is steun in de rug

woensdag 23 maart 2011

Vanochtend is het Gelderse Burgerinitiatief 'Hart voor natuur en landschap' ingediend bij de provincie. Met het Burgerinitiatief wordt aan de Provincie gevraagd om te blijven investeren in de Gelderse natuur. Commissaris van de Koningin Cornielje nam het initiatief samen met een kleine vierduizend handtekeningen in ontvangst. Hij beschouwde het als een steun in de rug richting Den Haag, waar het kabinet volop wil bezuinigen op natuur en landschap.

Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Milieufederatie, bood het Burger-initiatief aan namens alle ondertekenaars en een brede coalitie van organisaties op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Daarbij waren behalve Clemens Cornielje ook alle (nieuwe) leden van Provinciale Staten aanwezig. In zijn reactie zei Cornielje dat het ontvangen pakket niet alleen fysiek van gewicht was, maar dat dat ook gold voor het onderwerp. Cornielje beschouwt het als een steun in de rug richting Den Haag. 'Voor ons zijn gezette hand┬Čtekeningen belangrijk en we willen onze afspraken nakomen', zei hij doelend op kabinetsplannen om eerdere afspraken over natuuraanleg niet na te komen.

De Provincie bekijkt nu of het Burgerinitiatief geldig is: is het een Gelders onderwerp, zijn er voldoende ondertekenaars (minimaal 750) en is het concreet genoeg? Verwacht wordt dat Provinciale Staten er in mei over gaat vergaderen.

Het Burgerinitiatief 'Hartenkreet voor natuur en landschap' omvat vijf punten:

  • Beheer van natuur blijft nodig;
  • Natuurgebieden completeren is goedkoper;
  • Het verbinden van natuurgebieden is van groot belang;
  • Bescherming van waardevolle cultuurlandschappen en investeren in landschapsontwikkelingsplannen en vrijwilligers-natuurwerk blijven nodig;
  • Naast Rijksmiddelen is de inzet van voldoende provinciale middelen nodig.